Europees project "Gratis sterilisatie van rondzwervende dieren in Oekraïne"

Img 6420.png

Beste vrienden, Graag vragen wij jullie aandacht voor de kritische situatie waarin rondzwervende dieren in Oekraïne verkeren. Op dit moment overtreft hun aantal alle acceptabele normen. De situatie is bedreigend en urgente acties zijn nodig om deze potentiële ecologische catastrofe te voorkomen. Coördinatie van alle inspanningen die verricht worden door activisten, vrijwilligers en internationale organisaties op het gebied. An dierenbescherming is noodzakelijk.

De vrijwilligersorganisatie "Oekraïne Today" in Nederland zet zijn activiteiten om zwerfdieren in Oekraïne te helpen voort.
Onze non-profit organisatie, die in 2015 is opgericht heeft er voor gezorgd dat tonnen voedsel werden afgeleverd voor zwerfdieren die zich ophielden in de nabijheid van oorlogsgebieden en grote steden ( Odessa en Kiev) in Oekraïne .
Tevens is de stichting er in geslaagd om Nederlandse, Duitse en Oekraïense partners ervan te overtuigen deel te nemen aan het "Project sterilisatie en vaccinatie van Oekraïense zwerfdieren. "
Dit doel werd mede bereikt door eerdere ervaringen van onze organisatie met strikt toezicht en controle op alle donaties en het leveren  van gedetailleerde rapportage en het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dankzij het werk van Stichting Oekraïne Today is er een eerste overeenkomst getekend door Oekraïense autoriteiten welke inhoudt dat de staat 2 - 2 1/2 hectare beschikbaar stelt voor verdere continuering van het project in 2017 in samenwerking met Europese en Oekraïense partners.

Verdere fasering van het project:
1. Samenwerking met overheidsinstanties in de betrokken gebieden met als doel bouwpercelen toegewezen te krijgen voor de bouw van de benodigde lokalen waar grote sterilisatie en vaccinatieprogramma!s en behandeling van dieren kunnen plaatsvinden.
2. Het verkrijgen van lokalen/percelen in heel Oekraïense om tijdelijke opvang- en onderdak te bouwen voor dieren en verdere stappen , zoals hieronder beschreven, te kunnen uitvoeren.
3 . Het steunen van vrijwilligers die nieuw onderdak zoeken voor zwerfdieren en families die zwerfdieren een thuis bieden.
4. Het mogelijk maken dat gezinnen met kinderen onze dierenverblijven kunnen bezoeken .(In navolging van de Nederlandse Kinderboerderijen.)
5. Het organiseren van thematisch onderwijs in de door de overheid aangewezen plekken. ( bijv: Lessen in vriendelijkheid voor dieren, de planeet, flora en fauna, hou van je eigen stad en zorg dat ze schoon blijft.
6. Leveren van trainingsprogramma' s met Professionele Nederlandse trainers, die dit werk gratis in de Oekraïne willen doen.
7. Basisscholen en weeshuizen uitnodigen voor het programma : lessen in vriendelijkheid .
8. Aanbieden van trainingsprogramma's voor honden door professionele Nederlandse hondentrainers die dit gratis willen doen in de Oekraïne. Het doel van de training is honden te trainen als blinden geleidingshond en honden te trainen in vroegsignalering  en hoe ermee om te gaan van epileptische aanvallen van de hondenbezitsters.
9. Hondentrainingen gericht op het gedrag van de hond zelf: hoe zich onder mensen te gedragen, hoe zich netjes en adequaat te gedragen. Een aanpassingsprogramma voor dieren.
10. Jaarlijkse hondencompetitie met prijzen en beloningen voor : de mooiste hond, de koppigste hond, de liefste hond in onze dierenverblijven.
11. Nog vele vele andere zaken

Het eerste deel. An ons project is succesvol verlopen !
We zijn blij met wat we bereikt hebben:
. Met dank aan de partners van  stichting " Oekraïne Today" , Nederlandse sponsors, Nederlandse en Oekraïne dierenartsen en vrijwilligers werden honderden zwerfdieren in Odessa in Juni en July 2016 gesteriliseerd. Sommige gesteriliseerde dieren hebben al een nieuw thuis gevonden.
. Van augustus tot november 2016 zijn zwerfdieren geopereerd in vooroorlogse gebieden.
. Dokter S.J.Peeters, een beroemde Nederlandse dierenarts, bezocht de Oekraïne (Odessa) en hielp mee aan het redden van veel dierenlevens met het doen van operaties en sterilisaties van zwerfdieren. Ook ondersteunde hij de vrijwilligers.
. Dank ook aan dr. Peter's Voor het leveren van de benodigde medicijnen aan de miniopvang plekken voor zwerfdieren.
. Dank aan Nederlandse en Oekraïense journalisten , met name Anke de Kivit voor haar berichtgeving over de hoofdlijnen van ons project.
. Een overeenkomst met de plaatselijke autoriteiten van Pokrovsk werd bereikt . Er zal voorzien worden in een opvangplek voor dieren.
. Een getekende overeenkomst met de intentie tot samenwerking door vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Odessa.
. Voortdurende onderhandelingen over samenwerking met de veterinaire dienst in Kiev.

Het project heeft steun nodig op de volgende gebieden:
. Monitoring van strafrechtelijke onderzoeken tegen sadist England en moordenaars van dieren in diverse Oekraïense regio's.
. Bescherming van zwerfdieren die mogelijk gevaar lopen hij de voorbereidingen van het songfestival in Oekraïne in 2017.
. Financieele steun . De operatiekosten zijn aanzienlijk. (sterilisatie van een hond/ kat  bedraagt in Oekraïense munten gelijk aan de Euro  13 tot 25  en nazorg kosten 5 -10 euro ( afhankelijk van  of er antibiotica nodig is en de Ernst van de zaak) . De totale  kosten voor de operatieve en de nazorg Kunnen oplopen tot 28 - 35.
. Het vinden van een nieuw 'thuis' voor gesteriliseerde dieren in de Oekraïne en daarbuiten.
De oorlog in het oosten van Oekraïne is  en gebrek  aan voldoende hervormingen en ondersteuning van de regering verhogen het aantal zwerfdieren elke dag.

U bent  van Harte Welkom ons te helpen met het oplossen van de problemen van zwerfdieren in Oekraïne. Elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd en is erg belangrijk !

Onze Contacten in Europa:
www.ukrainetoday.nl
info@ukrainetoday.nl
suzanne@ukrainetoday.nl
Tel: 0031614441005

Stichting UKRAINE TODAY

IBAN: NL 79 INGB 0006 5796 60

BIC:INGBNL2A

EMAIL:

info@ukrainetoday.nl

RSIN 853845815

Registered in Amsterdam, KVK 60289325